Гороскоп 12.10.2021

Жүктөлгөн күнү 12.10.2021

 • Кой- Күчтүн аздыгынан эмес, курсактын ачтыгынан. Озунузго кобуроок конул оодарыныз.
 • Букачар- Алың аке, алың, сергий түшсүн жаның демекчи, элпек муноз сизди кокко жеткирет.
 • Эгиздер— Жакшы уктагың келсе, жатаарда тое ичпе, болбосту ойлонуп капага түшпө. Бугун болор болбоско убайым тартпай эле коюнуз.
 • Бөйөн- Алтын жерде калбайт, жакшы жолдо калбайт. Убагында кылган эмгегиниз узурун берет.
 • Арстан- Миңди айдаган да бирди минет, бирди айдаган да бирди минет. Ошондуктан ашыкча куч коротпой эле койгон туура.
 • Бийкеч Өнөр—түгөнбөс азык, жоголбос байлык. Шыгынызды оркундотууго ылайыктуу учурлар коп болот.
 • Тараза—  Сөздү-сөздө, артын—көздө. Бугун озунузду козомолго алган, артыкчылык жаратпайт.
 • Чаян- Акырын басса «аксак» дейт, катуу басса «таскак» дейт. Бироолордун оюна кирбегениниз дурус.
 • Жаачы- Күч бербеген тулпардан, cүтүн берген уй жакшы. Кулак салгысы келбегендерге убакыт коротпонуз.
 • Текечер- Жакшыны сыйласаң эсинен кетпейт, жаманды сыйласаң эшигиңден кетпейт. Сыйынызга ашык болгондор, коп болуп суйуносуз.
 • Суупери- Алыскынын аты озгуча айылдаштын тайы озсун дегендей, сизге жан тарткандар менен кун откоросуз.
 • Балыктар- Туугандан өтөм десең,коон бак, душмандан өтөм десең аштык бак. Атаандаштык муноз менен, коп нерсеге жетесиз.

 

 

 

 


Улантып окуу

Background