Гороскоп

Бул жуманын жылдыз төлгөсү Кой: Улук болсоң – кичик бол демекчи дайыма жөнөкөйлүгүңүздөн жазбаңыз Букачар: Түндө Ай ордуна Күн чыкпагандай, ар нерсенин өз убактысы бар, чыдамкайлык таанытыңыз Эгиздер: Жартыны бүтөп, кысканы узарткан бул күндүн мыктысы өзүңүз болосуз Бөйөн: Чакырса келбес – шыкаалайт, берсе жебес – чымчылайт болбой, жакшы сунушту колдон чыгарбаңыз Арстан: Эмгектен арыктаган, түшүмүнө […]

Кой: От жаккандын кадырын отун алган билет. Кылган жакшылыгыңыз кайтып келет. Букачар: Айга жетпес ашыңды айылдаштан аяба деп марттыгыңыз менен жакшы сөзгө арзыйсыз. Эгиздер: Калган ишти кар басат. Бүгүнкү жумушту кийинкиге калтырбаңыз. Бөйөн: Камсыз мерген карарган тоону атат. Жашоодогу бурулуштарга даяр болуңуз. Арстан: Жолго чыксаң жолоочуңду шайлап ал демекчи жаныңызга ишенген адамдарды алыңы. Бийкеч: Айларды […]

Кой: Жүз сөздү бир сөз токтотот. Туура сөздү тандап айткан болсоңуз, ызы-чууга чекит коесуз. Букачар: Айланайын айдайым, алты карын майдайым, кындуу шибегеңди сактай көр деп башкаларды алдап-соолап, сабырга чакырасыз. Эгиздер: Жаман жашырынбайт, жакшы көрүнбөйт демекчи кылган жакшылыгыңызды баса белгилеп, ыраазычылыгын айткандар болот Бөйөн: Айран уюта албаган иритет, тери ашата албаган чиритет. Ишти билгенге тапшырыңыз. Арстан: […]

  Кой: Иши илгери кетердин ташы өйдө кулайт демекчи, ийгилик сиз тарапта. Букачар: Бирөө жете албай жүрсө, бирөө кете албай жүрөт демекчи, ырыскыңызды учуруп албаңыз. Эгиздер: Күлүктү табына келтирген — саяпкер, кушту кыраан кылган — мүнүшкөр болсо, талантты таптаган — устат сиз болуңуз. Бөйөн: Бүгүн аттан айрылсаң да, ээр токумдан  айрылба деп намыска бек турганыңыз […]

Кой- Күчтүн аздыгынан эмес, курсактын ачтыгынан. Озунузго кобуроок конул оодарыныз. Букачар- Алың аке, алың, сергий түшсүн жаның демекчи, элпек муноз сизди кокко жеткирет. Эгиздер— Жакшы уктагың келсе, жатаарда тое ичпе, болбосту ойлонуп капага түшпө. Бугун болор болбоско убайым тартпай эле коюнуз. Бөйөн- Алтын жерде калбайт, жакшы жолдо калбайт. Убагында кылган эмгегиниз узурун берет. Арстан- Миңди […]


Background