Кудайберди Айтбосунов-Айталбайм

Жүктөлгөн күнү 12.10.2021

Сапаттуу ырлары менен кубанткан Кудайберди Айтбосуновдон жаңы ыр.

«Айталбайм»


Улантып окуу

Background