Вакансия Ди-Джей

Жүктөлгөн күнү 02.02.2022

  • Коңур үндүү
  • Дикциясы жакшы
  • Дүйнө таанымы кенен
  • Максаты бийик

  Ийгиликке жеткиси келген мырзаларды биздин командага чакырабыз.

  Бир гана мырзалар кайрылса болот!

  Кененирээк маалыматты ватсап номер аркылуу билиңиздер: 0701 53 10 66


Улантып окуу

Буга чейинки пост


Thumbnail
Background