шоулор

Жайкы толкун

КЕЧИҢИЗДИ КЫЗЫКТАРГА ТОЛТУРАБЫЗ!

ОЙНОП ОЙГОН

КҮНҮҢҮЗДҮ КҮЛҮП БАШТАҢЫЗ !

БИЗДИН АВАЗ

Эң башкы долбоор!

КЕРЕМЕТ АВАЗ

Эң жогорку музыкалык энергия, жандуу үн!

ЭРКЕ ТАҢ

Сөздүн каймагын, оюндардын эң кызыктуусун тартуулайт!

ТАНАПИС

Сиздин салам дүйнөгө жаңырат!

КЕРЕМЕТ ШОУ

Кеч кызыгын Керемет шоудон сез!

ХИТ ОБОН

Эфирди угуп, жылдызыңды колдо!

Background