Сезим сырлары

Кайнар Алымов & Аида Таалайбекова 17.10.2021

Сезим сырлары программасында акындардын сүйүү ырларын, жүрөктөгү арзуу сапатарын уга аласыздар.

СЕЗИМ СЫРЛАРЫ

Арзуу ырларын уга аласыз!

Көбүрөөк маалымат
Background