Кыргызстан Обондору LITE

Жүктөлгөн күнү 30.08.2023

Жеңил!
Жүрөккө жакын!
Дайым актуалдуу!
Сенин махабатыңды сүрөттөгөн…
Эңсеткен!
Эргиткен!
Романтика булагы – Кыргызстан Обондору Лайт!
Түрдүү жанрдагы, сенин табитиңдеги ырлар бир баскычта!

 


Улантып окуу

Background