КЛИПТЕР

ЖАҢЫ ЫРЛАР

Программалар

Тамашанын капканынан сак бол!
Ийгиликтүү күндүн кепили!
Акындар айтышы!
Максат! Аракет! Жениш!
Тамактануу жайлардын тартиби
Актуалдуу маселени талкулоо
Бир гана ысык хиттер!
Музыкалдык чайлашуу!
Турмуш, сүйүү, достук
Техналогиялар заманы!
Тагдыр, Окуя, Бакыт
Эски сөдөрдүн мааниси

РАДИОЖАҢЫЛЫКТАР

ЖАҢЫЛЫКТАР

БИЛИП ЖҮР

КЫЗЫКТАР, ШОУ-БИЗНЕС

БИЗДИН ӨНӨКТӨШТӨР