Азат Муратов / Музыкалык редактор


Азат Муратов шоулор

КЕРЕМЕТ ШОУ

Кеч кызыгын Керемет шоудон сез!

БИЗДИН АВАЗ

Эң башкы долбоор!

КЕРЕМЕТ АВАЗ

Эң жогорку музыкалык энергия, жандуу үн!

Таанышалы: Атым Азат

Мен үчүн кызыктуу: Сырдуу адамдар менен маек куруу

Эл билбеген мүнөзүм: Адамдарга болгон кылдат мамиле

Мага жагат: Адамдык сапаттын бийиктиги

Көп колдонгон сөзүм: Жашоо — керемет!

Угарманга суроо:  Мага кандай үч суроо бересиз?

Сүрөттөрүм


Менин сүйүктүү цитатам

“.” ~

 Background