skip to Main Content

Дарек:
Бишкек ш., Шабдан Баатыр көчөсү 4Б,8-кабат.

Телефондор:
студия: +996(312) 531065
офис: +996 (312) 530555
Жарнамалык кызмат: +996 (312) 530555

e-mail: radio@obondoru.kg

  Сизге керектүү!!!

  Бекитем

  “Европа” РК ЖЧКсы

  Башкы директор

  Бекиров А.З. 

  “Кыргызстан Обондору” РАДИОСТАНЦИЯСЫНДА

  СЫНАКТАРДА КАТЫШУУНУН ЭРЕЖЕЛЕРИ

  1. “Кыргызстан Обондору” радиостанциясынын (мындан ары – Уюштуруучу) эфиринде өткөрүлгөн оюндарга жана сынактарга, ошондой эле, obondoru.kg сайтындагы викториналарга жана сынактарга 18 жашка чыккан каалаган жеке адам катыша алат, эгер конкретүү оюндун/сынактын/викторинанын өткөрүү эрежелеринде башкача көрсөтүлбөсө.
  2. Ар бир катышуучу төмөнкү категориялар боюнча байгелерди ойнотууга катыша алат:
  • Баасы 1000 сомго чейинки байгелер боюнча жылына эн көп дегенде эки жолу;
  • Баасы 1000 сомдон жогору байгелер боюнча жылына бир гана жолу;
  • Катышуучу бир эле байге ойнотууга экинчи жолу катыша албайт.
  1. Катышуучу “Кыргызстан Обондорунун” эфиринде жана obondoru.kg сайтындагы байгелерди ойнотуу эрежелери менен таанышкандыгын ырастайт.
  2. Катышуучу оюнга/сынакка/викторинага катышуудан баш тарта алат жана өзүн четтей алат.
  3. Катышуучу оюнга/сынакка/викторинага катышууга байланыштуу өзүнүн укуктарын жана милдеттерин үчүнчү жактарга өткөрүп, же дагы башка жолдор менен тапшыра албайт.
  4. Катышуучу оюнга/сынакка/викторинага катышуу боюнча бардык чыгымдарды, телефондук байланыш кызматы үчүн төлөмдөрдү (эгер зарыл болсо) өзү көтөрөт, эгер конкреттүү оюндун/сынактын/викторинанын өткөрүү эрежелеринде башкача көрсөтүлбөсө.
  5. “Кыргызстан Обондору” радиостанциясынын эфиринде жана obondoru.kg сайтында өткөрүлүүчү оюндарга/сынактарга Уюштуруучунун жана/же анын Филиалдарынын кызматкерлерине жана өкүлдөрүнө, ошондой эле оюн/сынак/викторинаны уюштурууга тиешелүү бардык юридикалык жактарга жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүнө катышууга тыюу салынат.
  6. Уюштуруучу “Кыргызстан Обондорунун” эфириндеги жана obondoru.kg сайтындагы оюндарда/сынактарда/викториналарда бир нече ирет байге жеңүүчү болгон адамдарды оюнга/сынакка/викторинага катыштырбай коюуга, ошондой эле, мындай адамдар “Кыргызстан Обондорунун” эфириндеги жана obondoru.kg сайтындагы оюндарда/сынактарда/викториналарда катышуучу болгону аныкталса, аларга Байгелерди бербей коюуга укугу бар.
  7. Катышуучу өзүнүн жеке маалыматын Уюштуруучу тараптан иштелип чыгышына макул.
  8. Ушул Эрежелерди сактоо шартында, Катышуучунун өздүгүн тастыктоочу документ жана эгер Уюштуруучу талап кылса, башка маалыматты дагы берүү менен, Катышуучу өзү келгенде гана ага байге тапшырылат.
  9. Катышуучу ушул Эрежелерде көрсөтүлгөн маалыматты жана документтерди тапшырбаса, же өзү жөнүндө жалган маалымат (аты-жөнү, туулган жылы) берсе, Уюштуруучу байгени берүүдөн баш тартууга укугу бар.
  10. Катышуучу ушул Эрежелердин 2-пунктун бузса, Уюштуруучу ага байге берүүдөн баш тартууга укугу бар.
  11. Катышуучу оюнга (сынакка) катышкан маалда берген жеке маалыматы менен Байгени алууда көрсөтүлгөн документтеги маалымат дал келбесе, Уюштуруучу Жеңүүчүгө Байге берүүдөн баш тартууга укугу бар.
  12. Утушту тапшыруу дареги: Бишкек ш., Шабдан Баатыр көчөсү 4 б (жумушчу күндөрү саат 16.00дон 18.00 го чейин).
  13. Утушту алуу мөөнөтү: утуш жарыялангандан тартып 14 (он төрт) календарлык күн, эгер конкреттүү оюн/сынак/викторинанын эрежелеринде башкача көрсөтүлбөсө.
  14. Байгенин ордуна ага тең баада акча төлөнүп берилбейт.
  15. Уюштуруучу оюндар/сынактар/викториналардын өткөрүү эрежелерин өзгөртүү укугун өз артында калтырат. Катышуучу конкреттүү оюндар/сынактар/викториналарга катышуудан мурда алардын өткөрүү эрежелери менен өз алдынча таанышып алууга милдеттүү.
  16. Көңүл жубатуучу байге: комиссиянын өзүнчө чечими менен кошумча байге берилиши мүмкүң.
  17. Байге алуучу төлөй турган салыктарды жана төлөмдөрдү Кыргыз Республикасынын салыктар жана төлөмдөр тууралуу аракеттеги мыйзамдарында белгиленген тартипте төлөйт.
  18. Бардык талаш-тартыш маселелер сүйлөшүү жолу менен чечилет. Макулдашуу жетишилбесе, талаш Уюмдун жайгашкан жери боюнча сотто каралат.

  Соц.тармак аркылуу жазыңыз

  Добавить комментарий

  Back To Top
  Поиск