skip to Main Content

Дарек:
Бишкек ш., Шабдан Баатыр көчөсү 4Б,8-кабат.

Телефондор:
студия: +996(312) 531065
офис: +996 (312) 530555
Жарнамалык кызмат: +996 (312) 530555

e-mail: radio@obondoru.kg

  Ушул Макулдашуу Колдонуучунун Контентин толугу менен же жарым-жартылай “Кыргызстан Обондору” радиосунда жана /же «Кыргызстан Обондору» Радиосу системасына кирген ресурстарда ( мындан ары – Радио) жайгаштыруу мүмкүнчүлүгүн берүүчү “Кыргызстан Обондору” радиосунун сайтынын серверине (мындан ары – Сервер) жүктөөдө Колдонуучу жана “Европа” радиокомпаниясы” ЖЧКсынын (мындан ары – Компания) ортосунда келип чыккан мамилелерди жөнгө салат.

  Сураныч, Серверге кандай гана Контент болбосун, аны жүктөөдөн мурун ушул Макулдашууну кылдаттык менен окуп чыгып, аны түшүнгөнүңүзгө ынанып алыңыз.

  Эгер Сиз ушул Макулдашууну түшүнбөй жатсаңыз же анын кайсыл бир бөлүгүн кабыл алууга макул болбосоңуз, Контентти жүктөбөңүз. Контенттин Серверге жүктөлгөндүгү боюнча фактынын өзү ушул макулдашуунун толук жана талашсыз акцепти деп таанылат, б.а., Сиз Контентти Серверге жүктөп жатканда, Макулдашуу менен жана анын ичиндеги бардык шарттары менен толук жана талашсыз макул болдуңуз деп кабылданасыз. Эгер Сиз Макулдашуунун шарттарына каршы болсоңуз, Контентти Серверге жүктөөгө укугуңуз жок.

  1. Контентти Серверге жүктөө үчүн Колдонуучу ушул Макулдашуунун шарттары менен таанышып чыгышы керек.
  2. «Контент» өзүнө төмөнкүлөрдү камтышы мүмкүн:
  3. (а) «Фонограмма» — каалаган аткаруунун же башка үндөрдүн бир гана үн жазуусу, анын ичинде тексти же тексти жок музыкалдык чыгарманын жазмасы,
   (b) «Чыгармалар» — фонограммага байланыштуу мукаба, куту жана/же каалаган чыгармалар (мисалы, тексти менен же тексти жок музыкалдык чыгарма). Колдонуучу өзүнүн Контентин Серверге өз эсебинен жана талап кылынган форматта жүктөй алат. Билдирмени толтуруп жана Контентти жүктөп жатып, Колдонуучу өзү жана Контент тууралуу толук, так маалыматты берүүгө милдеттүү, анын ичинде аталыштар, бардык авторлордун жана аткаруучулардын аты-жөнү жана/же каймана аттары жөнүндө.
  4. Колдонуучу Компанияга Контентти колдонуу укугун берүү үчүн зарыл болгон бардык зарыл укуктарга, ушул Макулдашуудагы 5-пунктта саналган жол-жоболорго ээ экенине жана Контентти жаратууга катышкан бардык тараптардын макулдугун алгандыгына кепилдик берет. Колдонуучу Контентти Радиого жайгаштыруу жана Контентти колдонуу үчүнчү жактардын укуктарын бузбай турганына кепилдик берет (анын ичинде, бирок ушулар менен гана чектелбестен: автордук укуктарды, чектеш укуктарды, коммерциялык сыр катууга укугун, жеке жашоонун кол тийбестигине укугун, конфиденциялдуулук ж.б.), анын ичинде, бирок ушулар менен гана чектелбестен: аткаруучулардын, чыгармаларда чагылдырылган адамдардын, музыкалдык чыгармалардын авторлорунун ж.б. Колдонуучу аталган кепилдиктердин бузулушу үчүн жоопкерчиликти, анын ичинде Контентти мыйзамсыз жүктөөдөн келип чыккан бардык чыгымдар, төлөмдөр, акылар, талаптар, жөлөк пул жана зыян толтуруулар же талаш-тартыштар үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна алат.
  5. Серверге жүктөлүп жаткан Контент Кыргыз Республикасынын аракеттеги мыйзамдарын бузбашы керек (анын ичинде, бирок ушулар менен гана чектелбестен: үчүнчү жактардын намысына шек келтирбөө, диний, расалык же улут аралык кастыкты козутпоо, зордук-зомбулукту, физикалык же психикалык басмырлоону көрсөтпөө, кылмышты же башка коомго каршы аракеттерди чагылдырып, сүрөттөбөө ж.б.). Колдонуучу өз Контентине болгон интеллектуалдык мүлккө ээлик кылуусун уланта берет. Колдонуучу ушул Макулдашуунун максаттарына ылайык Контентти колдонуу үчүн Компанияга автордук жана/же чектеш укуктардын колдонуу мөөнөтүнүн акырына чейин өзгөчө эмес, дүйнөнүн бардык мамлекеттеринин аймагында аракеттенүүчү укуктарды төмөнкүчө берет:
   Контентти жалпыга жарыялоо;
   Контентти жалпы элге маалымдоо;
   Контентти кайра чыгаруу;
   Контентти жайылтуу;
   Контентти жалпыга маалымдоо үчүн бардык адамдарга ар кандай жерден жана каалаган учурда өзүнүн тандоосу боюнча ага жете алгандай мүмкүнчүлүк берүү (жалпыга маалымдоого жеткирүү укугу);
   Контентти эл алдында көрсөтүү жана аткаруу;

   Контентти жалпыга маалымдоо үчүн кабель, зым же башка ушуга окшогон каражаттардын жардамы менен кабарлоо (кабель боюнча жалпыга маалымдоо үчүн кабарлоо укугу).

  6. Колдонуучу Компанияга өздүк персоналдуу маалыматтарын берет, анын ичинде аты-жөнүн же адамдын өздүгүн аныктоодо колдонулуучу башка маалыматты, ошондой эле, байланыш маалыматын. Ушу менен бирге эле Колдонуучу электрондук жана/же кагаз түрүндөгү жогоруда айтылган маалыматтарды Компания тараптан кайра иштелип чыгышына (анын ичинде чогултуу, систематизациялоо, топтоо, тактоо (жаңылоо, өзгөртүү), колдонуу, жайылтуу, ээсиздендирүү, блокко салуу, персоналдык маалыматты жок кылуу, мөөнөтсүз сактоо) ыктыярдуу түрдө толук макулдугун берет. Колдонуучунун персоналдык маалыматтарын кайра иштеп чыгууга жазуу жүзүндөгү макулдук берүүсүнүн мезгили, Контентти Серверге жүктөө менен мүнөздөлүүчү ушул Макулдашуу менен таанышуудан тарта эсептелет. Аталган макулдуктун мөөнөтү чектелбейт. Колдонуучу билдирмени толтурууда чынчыл жана так маалыматты берип, башка адамдардын атынан аракеттенбей, колдонууга укугу жок ысымдарды пайдаланбашы керек.
  7. Компания Контентти Радиого жайгаштыруу боюнча Колдонуучунун билдирмесин четке кагуу укугун же Колдонуучуну эскертпестен өз ыктыярына салып, Контентти толук же жарым-жартылай Радиодо жайгаштыруу укугун өз артында калтырат. Колдонуучунун жүктөлгөн Контенти менен билдирмесин кабыл алуу, Компанияны аны толук же жарым-жартылай Радиого жайгаштырууга милдеттендирбейт.
  8. Зарыл болсо жана биздин сурам боюнча Колдонуучу Компанияга Контентке байланыштуу каалаган маалыматты берип, жана/же керек болгон форманы толтурушу керек.
  9. Контент Радиого жүктөлгөн шартта Компания Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу органына сый акы төлөп берет.
  10. Ушу макулдашуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына баш ийет.
  Back To Top
  Поиск